Phật Di Lặc

Tượng phật Di Lặc lớn bột đá, ban nạp tài phước Y105

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 44cm x 100cm x 65cm + Khối lượng: 14 kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách sử dụng:

Phật Di Lặc bột đá ban phước nạp tài Y098

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 23cm x 58cm + Khối lượng: 6kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách sử dụng: trưng

Tượng phật Di Lặc bột đá viên mãn như ý Y093

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 23cm x 28.5cm + Khối lượng: 3.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách sử dụng: trưng

Tượng Phật Di Lạc bột đá tài phú nhân sanh Y108

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc bột đá mạ vàng non (Quảng Đông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17.5cm x 9.5cm x 12cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Phật Di lạc tài phú nhân sanh, biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh